วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลสัตว์ของภาคตะวันออกที่พร้อมให้บริการ ดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยทีมงานบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเครื่องมือที่ทันสมัย ภายใต้คำขวัญ "ใส่ใจในสุขภาพ เพื่อเพื่อนที่คุณรัก" (Caring in your beloved pet)

 


พันธกิจ :

1.เป็นโรงพยาบาลสัตว์ของภาคตะวันออกที่พร้อมให้บริการ ดูแลรักษาสัตว์ตลอด 24 ขั่วโมง (All day therapeutics)

2.เป็นโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงที่มีบุคลากรทางสัตวแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในการรักษาโรค (Knowledgment)

3.เป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือการวินิจฉัย การรักษาที่ทันสมัยอยู่เสมอ (Best Equipment)

4.เป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่มีความใส่ใจในสวัสดิภาพของสัตว์ที่เข้ามารับบริการต่าง ๆ (Animal welfare)

5.เป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่ดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy)

 

 

โรงพยาบาลเพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชา เปิดดำเนินการครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 โดยริเริ่มบุกเบิกจาก น.สพ. นิรันดร์ พรศิริวิวัฒน์ โดยได้มีการรวมตัวของเพื่อนร่วมรุ่นคณะสัตวแพทย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งได้มารวมตัวกันและร่วมลงทุนเปิด รพ.ฯ ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้เล็งเห็นว่า อ.ศรีราชา จะเป็นเมืองที่เจริญ การสัญจรไปมาสะดวกและอยู่ในแหล่งชุมชน ซึ่งได้เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00-24.00 น.

 

             ในช่วงปลายปี พ.ศ.2553 ได้ย้ายสถานประกอบการมาอยู่ที่ปัจจุบัน เลขที่ 1/16 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี โดยมีเนื้อที่ประมาณ 150 ตารางวา อาคารสูง 4 ชั้น มีบริเวณกว้างขวางขึ้น สามารถรองรับลูกค้าได้สะดวกมากขึ้น รวมไปถึงมีการขยายส่วนของห้องต่าง ๆ เช่น ห้องผ่าตัด ห้องเอ็กซเรย์  ห้องICU ฯลฯ และได้ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการเป็นตลอด 24 ชั่วโมง 

 

            เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554 รพ.ฯได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคลในนาม บริษัท โรงพยาบาลเพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชา จำกัด(Pet friends hospital Sriracha Co., Ltd) ด้วยเงินลงทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท มีเครื่องมืออุปกรณ์ครบครัน พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้มีความรู้ความสามารถ รักษาโรคทั่วไป ผ่าตัด เอ็กซเรย์ ศัลยกรรมกระดูก ตรวจเลือด ฯลฯ และให้บริการรักษานอกสถานที่  นอกจากนี้ โรงพยาบาลฯ ยังให้บริการด้านอื่น ๆ เช่น อาบน้ำและตัดขนสัตว์ รับฝากสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่วย จำหน่ายสินค้าและอาหารรักษาโรคสัตว์ รวมไปถึงยารักษาโรคต่างๆ ซึ่งในขณะนี้ถือได้ว่า รพ.เพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชา เป็นรพ.สัตว์ที่ใหญ่ลำดับต้น ๆ ของจังหวัดชลบุรีก็ว่าได้